Cykelled från Vänerhav till vildmark

Cykelled från Vänerhav till vildmark

Klarälvsbanan med anslutning till Mörudden och Klarälvsleden utgör tillsammans hela 220 km cykelled genom Värmlands vackra natur. Lederna sträcker sig från Hammarö, Karlstad, Forshaga, Deje, Ransäter, Munkfors, Hagfors, Uddeholm, Ekshärad, Stöllet och ända upp till Sysslebäck. Från Vänern i söder, längs Klarälven och upp till bergen och skogarna i norr.

Vid Klarälvsbanans södra entré finns en uppskyltad cykelväg från Mörudden till Kroppkärrssjön på 10 km. Sträckan lämpar sig för cykel och vandring.

Klarälvsbanan är 90 km bilfri asfalt på en gammal, nedlagd banvall, från Karlstad till Hagfors. Banan lämpar sig för cykel och vandring.

Vid Klarälvsbanans norra entré tar Klarälvsleden vid, 120 km cykelled på landsväg och grus, från Hagfors till Sysslebäck. Leden lämpar sig för cykel och vandring.

 

OBS! Sämre beläggningsförhållanden råder på vissa sträckor av Klarälvsbanan. Se nedan för mer information.

  • Beläggning av Klarälvbanan mellan Stockfallet och kommungränsen till Forshaga kommer att utföras under vecka 42. Arbetet startar onsdagen den 14/10 och pågår t.o.m. tisdagen den 20/10. Arbete kommer att pågå vardagar mellan 07.00-16.00. Vid regn kommer arbetet att avbrytas och förseningar i programmet kan ske. Under beläggningstiden kommer hela vägbredden att tas till anspråk. Beläggningsarbetarna kommer att hjälpa till med passering.

  • Hagfors kommun, Bogerud-Höje (ca 8 km), råder sämre beläggningsförhållanden i form av gupp och sprickor.