Landskapet längs Klarälven

Värmland och landskapet längs Klarälven är vatten, jord och skog. Landskapet är gammalt, men människan kom sent. Överallt kan man ana krafter som verkat över tidsåldrarna och som idag berättar för oss om människans villkor i andra tider.

Klarälven var livsviktig för människorna

Genom årtusenden har Klarälven och dess armar utgjort leder för transporter och kommunikation. Älven gav människorna möjligheter till försörjning, till försvar och till rekreation. Man lärde sig att nyttja kraften i det forsande vattnet, men till en början klarade men inte att tämja Klarälven utan de äldsta kulturlämningarna finns i tillflödena till Klarälven.

Skog och jordbruk är fortfarande viktiga basnäringar

Värmland är ett skogslandskap där nästan tre fjärdedelar av landytan är skogsmark. Jordbruket är, liksom skogsbruket, en viktig basnäring i Värmland, trots att det har förändrats under 1900-talet och den odlade arealen har minskat med en fjärdedel.

 

Läs mer om Värmland i Wikipedia

Läs mer om Värmland på varmland.se