Underhåll och regler

 

Aktuellt 2017

  Sopning

  Sopning på hela banan är genomförd.

   

   

  Regler för Klarälvsbanan

  GC-väg innebär att gående, cykel och moped klass II får nyttja banan om inget annat anges. Ej moped klass I (EU-moped)!

  Följande gäller för var kommun längs Klarälvsbanan:

  Karlstads kommun - GC

  Forshaga kommun - GC

  Munkfors kommun - GC OBS! Förbud mot alla motordrivna fordon, även moped klass II.

  Hagfors kommun - GC

   

  Underhåll

  Varje kommun ansvarar för underhåll på sin del av banan.  

  Vintertid

  Klarälvsbanans underhåll vintertid skiljer sig mellan kommunerna. De flesta kommunerna plogar och sandar i de centrala delarna i samband med kommunernas vanliga snösväng.

  Sommartid

  Under sommarhalvåret sopas banan flera gånger, vilket ger en slät asfalt med mjuk känsla. Vi klipper också vegetationen längs vägrenarna eftersom växtligheten på en del ställen annars böjer sig ut över banan. Kommunerna sopar Klarälvsbanan från mars/april till september/oktober och det är väderleken som styr exakt när. Det ska vara snö och isfritt innan det sopas för första gången. Oftast är det isfritt först i karlstad och sist i Hagfors.