Kärnåsens Homestead

Kärnåsen's Homestead with about 30 buildings from a bygone time is set in lush greenery by the shores of Klarälven.
Kärnåsen's homestead have about 30 buildings and houses from ancient times situated beautifully by Klarälvens shores. You find museums decorated in old fashioned way. We show a large collection of old items and articles. During "Klarhälja- week" in the beginning of July every year, we also have animals and a lot of activities, food, music, theatre and handicraft work.
Traditional Christmas market every year.
Here you'll also find a predator museum.
Opening hours
INFO
Place
Open Sundays 21 June-31 July, 12 am - 6 pm
Organizer
Norra Råda Hembygdsförening
V:a Skymnäs, Ö:a Görfolk
684 91 Munkfors
karnasen@karnasen.nu
+46 56372352
http://www.karnasen.nu
Name
Kärnåsens Hembygdsgård
Address
KÄRNÅSEN
1
683 94 Lakene
Municipality: Hagfors
Hans Mallwitz
Description
Kärnåsen idag liknar en liten by med sina 30 gamla byggnader. Ursprungligt är det en torpstuga från 1860-talet med tillhörande uthusbyggnad, som köptes 1936 av Fritjof Olsson. Han flyttade hit ett stort antal stugor från närliggande byar och fyllde dem med 1000-tals bruksföremål som levandegör människornas livsbetingelser för mer än 100 år sedan.
Directions
Åk till Myra på riksväg 62, mellan Karlstad och Trysil. Myra ligger ca 2 mil norr om Munkfors och ca 5 km söder om Råda. Sväng västerut mot Lysvik och följ sedan skyltarna.
Go back
Lakene
Visit webpage
Annual events
Homestead
History
Cultural heritage
Midsummer