Café Innegården

Café located in the missionary church Tingvallakyrkan.
Home made coffe bread in a nice environment. The coffee and tea is Fairtrade.

The café opens again at 21 August.
Opening hours
INFO
Place
Monday-saturday 10 am-1 pm
Sunday closed
Organizer
Tingvallakyrkan
Östra Torggatan 18
Karlstad
info@tingvallakyrkan.se
Name
Tingvallakyrkan (f.d. Betlehemskyrkan)
Address
Östra Torggatan
18
652 24 Karlstad
Municipality: Karlstad
Description
Tingvallakyrkans församling bildades 27 april 2013, när Karlstads Baptistförsamling och Karlstads Missionsförsamling beslutade att gå samman och bli ett. Kyrkan finns mitt i centrala Karlstad.
Go back
Karlstad
Visit webpage
Cafe