Brattfallet / Halgåleden

En mycket omtyckt vandringsled, mycket på grund av den vackra naturen och de historiska omgivningarna. Den är klassad som Värmlandsled.
LÄNGD:
Ca 10 km vandringleder

STARTPUNKT:
Vid Brattfallet ca 12 km norrut från Ekshärad utmed vägen på östra sidan av Klarälven.

SEVÄRT:
Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall. Den vackra stenbron är från 1923, då väg byggdes med handkraft över bergen i tidigare väglöst land. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en kanjon.

BESKRIVNING:
Vid Brattfallet finns parkeringsplats för buss, handikapp-parkering, informationstavlor, rastplats med bänkbord och handikappanpassat ute-dass. Tre vandringsleder utgår från Brattfallet:

- 1 kilometerslingan är lättvandrad och går uppströms älven till den gamla flottningsdammen. Leden passerar en gammal kolningsplats. 500 meter av denna är lämplig för hjulburna.

- Strövslingan på 2 kilometer är en kul skogspromenad för barn med spring i benen.

- Den nära 7 kilometer långa Halgåleden är bitvis mycket krävande med stora nivåskillnader. Ledens dragning är gjord för att visa hur naturens krafter har format landskapet alltifrån istid till nutid. Vid leden har man en magnifik utsikt över landskapet och Klarälven. Vindskydd finns.

Naturen i området är variationsrik: Gamla tallar vid Brattfallets kanjon, bördig blandskog vid rullstensåsnätet, frodig lövvegetation i raviner, naturskog längs biflödet Vångan och mager tallhed vid flygsanddynfält. I vattnen finns harr, öring och Klarälvslax.

I närheten av Brattfallet och Halgåleden finns många fornlämningar såsom kolgropar, tjärdalar och fångstgropar för älg och varg. Rester från Halgå bruk och många milor vittnar om landets historia.

Längs lederna finns broar, spänger, trappor och vindskydd. Informationstavlor är uppsatta längs lederna, på engelska och tyska.

Vid höga flöden kan vissa partier av Halgåleden vara extremt svåra att passera. Alternativa leder finns utmärkta på två ställen, förbi de svåraste passagerna. Men nya skred kan plötsligt bildas. Då kan det vara som ett äventyr att ta sig fram!

Leden är kvalitetssäkrad enligt föreningen Värmlandsleders kriterier. Läs mer på www.varmlandsleder.se.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Brattfallet
Adress
brattfall
ekshärad
Kommun: Hagfors
Tillbaka
ekshärad
Natur
Natursevärdheter
Vandra