Coaching med hjälp av hästar

Terapi med hästen som din spegel
Häst coaching är en relativt ny metod som används i utbildning/träning, coaching och terapi. Det kommer ifrån Amerika och har olika namn (bland annat häst coaching, häst som en spegel, häst assisterad arbete och häst som co-tränare). Populärt kallas den vanligen "häst talare". Kanske du har hört talas om det? Denna term föredrar vi inte att använda, eftersom det ger en sådan skev bild. Och häst coaching är inte hokus pokus!
Häst coaching är en metod där man lär sig genom spegling (återkoppling) av hästen. Man ska inte rida på hästarna, det är från marken som arbetet med hästarna bedrivs. Om det behövs, kommer återkoppling av hästarna översättas av en professionell coach. Häst coachen bidrar också till att översätta återkopplingen i praktiken.

Varför speglar hästar?
I naturen, hästar speglar inre tillstånd av den som står framför dem. Utan att dömma eller ha en åsikt, hästarna ger direkt och ärlig feedback. De är mycket sällskapliga och känsliga djur. De bor i en flock och alla har en tydlig roll och ställning i hierarkin. Genom kroppssignaler och energi "säger" de till varandra om de accepterar varandra eller inte och de ger varandra varningssignaler. Det är väldigt viktig för hästar för att de är flyktdjur. Detta innebär att hästen använder sin intuition för att överleva och för att snabbt skanna miljön. En häst kommer alltid att agera utifrån flockens bästa.
I det ögonblick en häst verkligen upplever klarhet, skapar detta förtroende och lugn. När han tvivlar på mötet mellan vem du egentligen är och hur du uppträder, kommer hästen låta dig omedelbart märka det. Hästar är ideala läromästare när det gäller ledarskap, samarbete och tydlig kommunikation. Sann ledarskap kan bara komma från rent uppsåt och tydligt kroppsspråk. Under coachningen är hästen mest lös. Han kan välja att se dig som en ledare eller gå sin egen väg. Hästen märker om du svarar autentiskt och ärligt. Du upplever när den tiden är och hur man kan arbeta med det.
Genom ömsesidigt förtroende skapas samspel och verklig kontakt.

Coaching med hjälp av hästar
Vad är det egentligen: coaching med hjälp av hästar?
En tränare kommer att ge dig/er övningar eller uppgifter att utföra med en häst från marken. Det betyder att hästarna inte kommer att ridas utan det handlar bara om grundarbeten på marken. De som får coaching med hästar behöver inte ha någon erfarenhet av hästar, eftersom målet är att inte lära hästen något eller att få hästen att göra någonting. Tränaren coachar folk baserat på den återkoppling som hästen ger. Det innebär att hästen spelar en viktig roll i coachingen.
Här fungerar hästen som en tredje part.
Det är en erfarenhetsbaserad metod. Det innebär att du aktivt gör något och omedelbart upplever effekten det ger dig/er. Jätte intressant och lärorik!

Hästen användas som ett "verktyg", ett sätt att få feedback och att uppleva något.
När en deltagare går in i paddocken, speglar hästen inte bara dess beteende och kroppsspråk (den fysiska sidan) utan också deras känslor och övertygelser (den kognitiva "osynliga" sidan). Sedan kommer nästa deltagare in i paddocken och inom en sekund ändras hästen helt, eftersom den nu speglar den här nya deltagaren. Åtta olika personer kunde gå in i paddocken och det är helt möjligt att hästen kommer att uppträda helt annorlunda åtta gånger. Detta ger upphov till frågan hur hästen kan göra detta, att se igenom en person på bara några sekunder och veta hur de beter sig och hur de känner sig djupt inom sig. Det är nästan som att hästen har en speciell gåva.
Detta lägger bara till den "drömmande" bilden som coaching med hästar har för vissa. Jag tycker att det inte finns något drömmande om det: hästen följer helt enkelt sin instinkt och natur.

Hästar är naturliga flockdjur. I dessa flockar måste hästarna kunna samarbeta optimalt för att överleva. Hästar är bytesdjur och därför mycket sårbara. Deras enda "Vapen" är deras långa ben och deras uthållighet, vilket gör det möjligt för dem att fly från rovdjur. God samverkan är därför av största vikt. Samarbetet bygger i stor utsträckning på deras utmärkta kommunikation. Tyst kommunikation, via kroppsspråk, så att rovdjur inte kan höra hästarna. När en häst inte reagerar tillräckligt snabbt på en flockmedlems signal och därmed inte flyr tillräckligt snabbt med flocken, är den dömd till att blir tagen. Under utvecklingens gång har hästar perfektionerat sitt samarbete och kommunikation. Om en av dem ser ett lejon och blir rädd, behöver han inte ens kommunicera det med de andra. De andra hästarna känner omedelbart denna rädsla och inom en sekund flyr hela flocken. Det finns ingen tid att ha en utförlig diskussion, ingen tid för formaliteter, ingen tid för missförstånd eller diskussion. Några sekunder kan göra skillnaden mellan liv och död. Detta är anledningen till att när en häst känner sig rädd, kommer den inte att ifrågasätta det utan bara reagera i enlighet därmed.

Så, hästen speglar känslan av hans flockmedlemmar och reagerar på det. Denna spegling som hästarna gör sker i hjärnan (i spegelneuronen, för att vara exakt). Det är en automatisk reaktion som antagligen sker i hjärnan hos alla sociala djur, åtminstone också i människornas hjärnor. Även du speglar automatiskt vad som händer inom andra, du är bara inte medveten om att du gör det.

För dig är det (vanligtvis) inte av vital betydelse, till skillnad från för en häst. Men du har nog inte gjort något för att din "magkänsla" eller "instinkt" berättade att du inte skulle. Du hade en dålig känsla för en viss person eller du visste bara att någon gömde något. Det här är de ögonblick där du speglar, precis som en häst.

När hästar arbetar med människor ser de dessa människor som en del av flocken. De kommer också att spegla dessa människor. De gör det här mycket exakt, precis som med andra hästar. Även här tror de att deras liv hänger på en tråd. De vet inte att vi bor i ett samhälle där de inte är några lejon i buskarna. De lärde sig aldrig att det inte är artigt att ge en ärlig åsikt om någonting. De lärde sig bara att det är en bra idé att lita på din instinkt och att spegla din flock. Så detta är vad de gör.

Hur ser det ut för dig, som PERSONLIG UTVECKLING?
Först förklarar vi lite om coaching med hjälp av hästar, att alla förstår lite grann vad detta innehåller, vad man kan förvänta sig.
Efter detta går du och coachen in i paddocken där en häst står färdig att jobba med dig.

Du får hälsa på hästen och få göra en liten övning som till exempel går med hästen en liten sväng eller gör en slalom med hästen. Coachen observerar och frågar flera saker efteråt. Det handlar inte om att guida hästen precis rätt genom slalomen men coachen läser din och hästens kroppsspråk. Vi kommer säkert fram till det vad är viktig i ditt liv och vi kan göra flera övningar att jobba med detta; att det blir lättare eller lugnare.
En coachsession kan vara ganska häftig men också lärorik samtidigt! Du får handtag som hjälper dig i riktiga livet'! Där finns alltid någonting som man tar med sig hem.

Vi har även ett personligt ACT baserat coachprogram (ACT = Acceptance and Commitment Therapy). Vi hjälper vuxna och ungdomar som hamnat snett i livet.
Vi jobbade med Värmlands Framtid och Arbetsförmedling och hjälpte ungdommer komma in i arbetsliv igen.
Maila för mer information!

Hur ser det ut för er, som TEAM?
Först förklarar vi för alla deltagare lite om coaching med hjälp av hästar så att alla förstår lite grann om vad detta innehåller och vad man kan förvänta sig. Vi berättar om hästens flockliv och lär er mer om flera signaler som hästar kan ge oss. Så blir alla involverade och kan aktivt observera och delta.
Efter detta samlar vi oss runt paddocken där en häst står färdig att jobba med oss.
Vi kommer att bjuda in flera personer i paddocken för en personlig mini coaching. De som inte går in i paddocken blir aktivt involverad med att observera och försöka känna igen hästsignaler som de precis har lärt sig.

Sen bjuda vi in hela teamet i paddocken tillsammans med en häst. Om teamet är stark, vill hästen vara medlem i din ‘flock’. Är det inte ett tryggt team tror hästen inte på er och vill helst vara ensam. Vad kan ni göra (direkt) för att teamet blir starkare så att hästen följer med er? Föreställ er att detta blir jätte spännande och lärorikt!!

Den här aktiviteten eller teambuilding är säkert nåt annat än vad man är van vid. Det blir säkert oförglömligt och samtidigt jätte lärorik! Det kan positivt påverka hela din avdelning/team för flera månader framöver! Där finns alltid någonting som man tar med sig hem. Vi kan sy ihop precis det vad passar din grupp eller ditt företag! Maila för mer information!

Anita Teunissen äger Sun Dance Ranch och är utbildad häst coach och barn häst coach.
Hon är ansluten genom Centrum For Horse Coaching som har coachar i Holland, Belgium, Tyskland och även i Aruba.
Sun Dance Ranch har 20 hästar som bor i flock i lösdrift året rund på 20 ha. Alla är western tränade och rids bettlös och barfota.
De är perfekta speglar i en coaching trajekt!
INFO
Plats
Arrangör
Sun Dance Ranch
Yggenäs Björkhaga
683 62 Ekshärad
info@sundanceranch.eu
Namn
Sun Dance Ranch i Ekshärad
Adress
931
683 62 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Sun Dance Ranch ligger vackert beläget längs Klarälvens strand strax utanför Ekshärad i Yggenäs.
Vägbeskrivning
Om du kommer körandes norrut på väg 62; sväng höger direkt efter kyrkan i Ekshärad och åk över Klarälven. Lite längre fram delar vägen på sig, sväng höger. (Du är nu på väg 931 på östra sidan Klarälven.) När du passerat skylten med "Yggenäs", ta första till höger. Ranchen ligger i slutet av grusvägen. Från kyrkan är det fem kilometer till Sun Dance Ranch. Från Hagfors/Edebäck/Bergsäng: ta första vägen till vänster efter skylten "Yggenäs". Ranchen ligger vid slutet av grusvägen.
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Häst & vagn