Dalby kyrka

Dalby kyrka med ett av Sveriges högsta trätorn. Kyrkan invigdes år 1928.
Nuvarande kyrkan invigdes 1928 efter ritningar av arkitekten Bror Almquist och ersatte en träkyrka från 1700-talet. Den ersatte i sin tur två äldre kyrkor, sannolikt båda av trä. En i Likenäs uppförd 1628 och en vid gården Stommen av medeltida ursprung.

Dalby kyrka har ett torn som med sin spira mäter 60 meter högt, och är liksom hela kyrkan byggt av timmer.
Här finns en dopfunt av täljsten från 1200-talet, träkrucifix från 1300-talet, skulptur Maria och Jesusbarnet från 1200-talet, skulptur Maria med Jesu döda kropp i famnen från 1400-talet. Den äldsta klockan, Munkklockan, ringde för de medeltida pilgrimerna. Målningarna på väggarna och i taket har utförts av Tor Hörlin 1928.
INFO
Plats
Arrangör
Övre Älvdals församling
Långav 24
680 60 Sysslebäck
OvreAlvdal@svenskakyrkan.se
056441125
Namn
Dalby kyrka
Adress
LÅNGAV
24
680 60 Sysslebäck
Kommun: Torsby
Beskrivning
Kyrka i Dalby.
Tillbaka
Sysslebäck
Kyrka