Ekshärads kyrkogård - järnkorsen

Besök Ekshärads kyrkogård, vackert belägen med utsikt över Klarälven och se de kända järnkorsen!
På kyrkogården finns ett helt unikt kulturarv bevarat. Över 450 smidda järnkors, huvudsakligen från 1700- och 1800-talet finns bevarade. Fram till början av 1900-talet var järnkors vanliga på kyrkogårdarna runt om i Värmland, men eftersom att de inte var funktionella och dessutom omoderna började de försvinna. På många ställen slängde man dem eller såldes som skrot. Så gjorde man även i Ekshärad, där man tog bort de flesta korsen och la dem på hög i utkanten av kyrkogården. På 1920-talet valde man dock att sätta tillbaka de kors som man visste var de stått vid sina gravar. 1927, i samband med restaurering av kyrkan togs även de kvarvarande korsen fram och sattes upp i en grupp strax söder om kyrkan, detta gör Ekshärads kyrkogård till en unik plats att besöka!
INFO
Plats
Tillgänglighet
Arrangör
Ekshärads Församling
Ekesbergsv. 1, Box 34
683 60 Ekshärad
eksharad.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Ekshärads kyrka
Adress
Klarälvsvägen
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger centralt i Ekshärad, nära butiker, restauranger med mera.
Vägbeskrivning
Centralt i Ekshärad. 100 km norr om Karlstad efter väg 62.
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Kyrka
Historia
Hus & kulturmiljöer
Kultur
Gratis