Erlanderstigen

Erlanderstigen är en idyllisk led som passar bra för barnfamiljer och historiskt intresserade.
Längd: ca 1,3 kilometer
Tidsåtgång: ca 30 minuter
Fotbeklädnad: Vandringsskor
Mobiltäckning: Finns

Om leden:
En kort promenadslinga som börjar vid Erlandergården i Ransäter och går genom nyckelbiotoper och biotopskydd över Ranån på en gammal stenvalvsbro. Här kan man njuta av odlingsmark med kor, skugga bland gamla träd med massor av hänglavar, gnagrester från bäver och ett rikt fågelliv. Stigen är lättframkomlig och passerar två kohinder. Idealisk stig för barnfamiljen. Nere vid Ranåns utlopp i Klarälven finns rastbord.

Vägbeskrivning:
Från Turistbyrån, kör söderut på väg 62. Efter ca 9 km sväng in vänster mot Ransäter, fortsätt ett par kilometer till kyrkan, mittemot denna ligger Erlandergården där det finns en informationstavla om Erlanderstigen.

Naturvärde:
Omgivningen kring Erlanderstigen är en ravinskog som har skyddats med så kallat biotopskydd. Här har skogen fått sköta sig själv med naturlig föryngring och mycket död ved som resultat. I Ranån rinner gott om vatten året om, så miljön omkring är fuktig och skuggig. Ingen avverkning får ske och död ved får inte transporteras bort. Sammantaget skapar detta en god miljö för lavar och mossor samt fåglar som trivs i omgivningen. Skogen är mellan 80 och 100 år gammal med rikt inslag av lövträd. Här finns spår av bäverns arbete och i området har vitryggig hackspett häckat tidigare. Här finns växterna skriftlav och krusig ulota som kännetecknar området som värdefull biotop. I Ranån finns en livskraftig naturlig öringstam.

Kulturvärde:
Den gamla stenbron från 1600-talet. Erlandergården, minnesgård över Tage Erlander.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 10 81
Öppettider
INFO
Plats
vår-höst
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Erlandergården
Adress
Erlandervägen 5
684 93 Ransäter
Kommun: Munkfors
Beskrivning
Erlandergården ligger centralt beläget i Ransäter med närhet till Klarälven, museum och logi med mera.
Vägbeskrivning
Länsbuss linje 600 stannar precis utanför Erlandergården.
Tillbaka
Ransäter
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled