Fämtfallet

Vacker natur längs med Fämtfallet strax norr om Ambjörby. Njut av en fin vandring på Fämtleden.
Ca 3,5 km norr om Ambjörby, utmed riksväg 62, ligger Fämtfallet. Fallen har en höjd av 44 meter, men den totala fallhöjden är 100 meter på en sträcka av 4,2 km. Ca 1 km uppströms har en storslagen kanjon bildats och djupet är ca 60 meter. Under tusentals år har vattnet urgröpt berget och bildat en naturlig pool, där en badbrygga har anlagts.

Vandringsled finns på båda sidor om fallet där även information om fornlämningarna ges.
En vandringsled "Fämtleden" börjar och slutar ovanför fallet, vid övre Fämtbron. Leden är ca 7 km lång med fantastiska naturupplevelser. Leden korsar Fämtan ca 3,5 km uppströms där sjön Tällåedan har bildats. En nära 100 år gammal hängbro tar dej över fallet.

Fämtfallet nyttjades länge för vattenkraft till olika verksamheter. Här finns fasta fornlämningar, bland annat en slaggvarp som tillhört Femtå Bruk och drevs 1837-1862, samt rester av en ramsåg från 1600-talet. Bland övriga kulturhistoriska lämningar kan nämnas en tullkvarn som ägdes av Uddeholmsbolaget och ett antal småkvarnar som har ägts av bönderna i byarna runt om. Resterna av en skvaltkvarn finns kvar. Även kvarnar har funnits sedan 1600-talet. Man kan se fundamenten efter två kraftstationer, driften av dessa lades ner på 1940-talet.

Fämtan var även flottningsled under ett par hundra år.
INFO
Plats
Arrangör
Ambjörby Bygdeförening
Östra Månäs 5
680 52 Ambjörby
0702069910
Namn
Fämtfallet, Fämtleden
Adress
Månäs
680 52 Ambjörby
Kommun: Torsby
Beskrivning
En vandringsled vid Fämtfallet. Forsens fallhöjd är 44 meter (men på en sträcka av 4,2 km är fallhöjden 100 meter). Här finns unika naturupplevelser och industrifornlämningar.
Vägbeskrivning
Ca 5 km norr om Ambjörby.
Tillbaka
Ambjörby
Natur
Natursevärdheter