Gamla Fängelset - hotell och museum

Fängelseverksamheten upphörde 1968 men i källaren finns ett intressant museum, där du kan se isoleringsceller från olika tidsperioder.
Fängelset i Karlstad var ett av de första svenska cellfängelserna när det invigdes 1847. Byggnadens arkitektur är inspirerad av det antika Grekland och Italiens byggnadskultur. I de 91 cellerna har det förvarats tusentals fångar under de 121 år som fängelset var i funktion. 1986 byggdes fängelset om till hotell och de gamla cellerna omvandlades till bekväma hotellrum.
INFO
Plats
Tillgänglighet
Arrangör
Clarion Collection Hotel Bilan
Karlbergsgatan 3
652 24 Karlstad
cc.bilan@choice.se
Namn
Clarion Collection Hotel Bilan
Adress
Karlbergsgatan 3
652 24 Karlstad
Kommun: Karlstad
Beskrivning
Hotellet är vackert beläget i närheten av Pråmkanalen, stadsdelen Haga och inte långt från Stora Torget.
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer
Museum