Gamla lasarettet

Gamla lasarettet ansågs när det stod klart vara ett av stadens mest praktfulla byggnader
Gamla lasarettet ansågs när det stod klart vara ett av stadens mest praktfulla byggnader. Du hittar det två kvarter öster om Stora Torget vid Gamla Biblioteket. Sjukhuset invigdes 1842 och hade ritats av arkitekten J F Åbom. I början av 1900-talet blev lokalerna för små och 1905 flyttades verksamheten till det nya lasarettet. Gamla lasarettet blev då brandstation och förblev så till 1956. Idag används byggnaden av Tingvallagymnasiet.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Gamla lasarettet
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Gamla lasarettet ligger på Karlbergsgatan i centrala Karlstad, öster om Stora Torget.
Tillbaka
Gamla lasarettet
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer