Klarälven FVOF inom Hagfors Kommun

Klarälvens FVOF erbjuder allmänheten spöfiske mot erläggande av fiskekortsavgift, välkommen till Hagfors Turistinformation för att köpa ett fiskekort.
Området omfattar ca 70 km av Klarälven från kommungränsen i norr strax söder om Åstrandsbron till kommungränsen i söder mot Munkfors kommun vid Enån. Därtill kommer några biflöden varav Acksjön och Acksjöälven är störst.

Klarälvens FVOF erbjuder allmänheten spöfiske mot erläggande av fiskekortsavgift. Åldersgräns 16 år. Årskort gäller kalenderår. Inom aktuell sträcka finns fem stycken kraftverk som påverkar fisket. Uppströms kraftverken är mera lugnvatten medan nedströms bildas forssträckor som delvis är lämpliga för flugfiske.

Vinterfiske? FVOF vill inte rekommendera isfiske då vattennivån i älven varierar ständigt och förrädiska strömmar bildas som påverkar isen.

Fiskekortspriser:
Årskort 250 SEK
Vecka 100 SEK
Dag 50 SEK
Vid tävling 5 SEK/person.

Fiskekort finns att köpa hos Hagfors Turistinformation samt angränsande affärer.

FISKEREGLER för Klarälven uppströms Edsforsen Kraftverk fram till kommungränsen söder Åstrandsbron:
Lax och Öring som krokats skall återsättas i vattnet.
Harr, lekmogen fisk större än 45 cm bör återsättas i vattnet. Minimimått 30 cm.

FISKEREGLER i älven nedströms Edsforsens Kraftverk och vidare till gränsen mot Munkfors kommun vid Enån V:a Skymnäs:
Lax och Öring kan fiskas med begränsningen en fisk per fiskare och dygn. Minimimått 60 cm. Lax och öring får ej fiskas under lekperioden 1 september till 1 december.
I övrigt inga begränsningar.

FISKEREGLER i Acksjön och Acksjöälven:
Lax, Öring och Kräftor är förbjudna.
I övrigt inga begränsningar.

Rapportering
Lax/öring som fångats melland Edsforsen och Skymnäs rapporteras på telefon: 0563-420 64 eller 070-686 17 52.

Till den som önskar övernattning i anslutning till området finns goda möjligheter i orter som Hagfors, Uddeholm, Råda, Ekshärad och Munkfors.

FVOF önskar god fiskelycka!
INFO
Plats
Arrangör
Klarälvens FVOF
683 30 Hagfors
Namn
Klarälven i Hagfors Kommun
Adress
BYN
6
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Klarälven är omkring 460 kilometer lång. Nästan 300 kilometer av floden är belägen i Sverige, främst i Värmland, men även i viss mån i Härjedalen. Efter inflödet i Sverige i nordligaste Värmland följer Klarälven en rak sprickdal söderut, Klarälvdalen, där den bildar imponerande meanderbågar på en sträcka av 90 kilometer. Vid Edebäck har dalgången fyllts igen av stora isälvsavlagringar, och Klarälven har tvingats in i en ny västligare fåra med flera vattenfall och forsar.
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Fiske

Priser

Pristyp: Årskort
Pris: 250 kr
Pristyp: Veckokort
Pris: 100 kr
Pristyp: Dagkort
Pris: 50 kr
Pristyp: Tävling
Pris: 5 kr
Beskrivning:
Priset är per person som deltar i tävling.