Kvarteret Almen

I Kvarteret Almen finns gamla trähus som undkom den stora branden 1865.
Kvarteret Almen var på 1700-talet ett av det mest eftertraktade områdena i Karlstad att bosätta sig i. De gamla trähusen är ett av de få träbyggnader som undkom den stora branden 1865. I kvarteret Almen och de närliggande kvarteren finns bl.a. Doktorsgården, Flachska gården och Landshövdingehuset. Du finner Kvarter Almen vackert beläget vid Västra Älvgrenen ett stenkast från centrum.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Kvarteret Almen
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Kvarteret Almen ligger längs med Klarälven på Älvgatan cirka 500 meter väster om Stora Torget
Tillbaka
Kvarteret Almen
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer