Mana-Örbäcken

Naturreservatet mitt i centrala Hagfors
I det kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken, som är hela 25 hektar stort, finns det massor av stigar som leder dig genom spännande och unik natur. Vandra bredvid den porlande Örbäcken som är omgiven av gammal naturskog, upplev det unika växt- och djurlivet eller vandra uppe på rullstensåsen Mana som är vackert klädd i tallskog. Här är många träd mellan 100 och 200 år gamla. Tänk om de ändå kunde tala?

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer till glädje för alla. Genom fortsatt skydd kan de unika naturmiljöerna bevaras och utvecklas samtidigt som delar i området görs mer tillgängliga som strövområde och skolskog.
Reservatet är omväxlande med olika typer av natur. Det gör att många arter trivs och hittar sina livsrum. Här finns sällsynta arter som t ex flodpärlmussla, knärot, tallticka och stjärntagging. Rullstensåsen Mana bildar en naturlig gräns mot staden. Här och var finns torrakor. Det är döda tallar som envist vägrar att falla omkull. Åsnätslandskapet i reservatets östra del har både flack och kuperad terräng. Här växer blandskog av varierande ålder. Örbäcken ringlar fram genom den bitvis mäktiga ravinen. Här och var gör den krökar, meanderbågar. I det klara vattnet finns en livskraftig stam av öring och man har gjort fynd av flodpärlmussla. Vid bäcken är det lummigt med lövträd, stora granar och tallar. Det finns gott om död ved som skapar värdefulla livsmiljöer för insekter, svampar, lavar och mossor. Insekter lockar till sig hackspettar och döda träd erbjuder boplatser för till exempel pärluggla. En del träd har fallit över bäcken och bildar viktiga gömställen för öring, så kallade ståndplatser.

Att hitta till vår oas Mana-Örbäcken är lätt. Äventyret börjar bakom Hagfors stadshus. Här följer du vandringsleden som tar tar dig upp på Manaåsen. Följ åsen norrut via ledmarkeringen och fortsätt ner mot Hagfors vårdcentral. Strax ovanför vårdcentralen finns ett vindskydd där du kan slå dig ner och njuta av den fina utsikten. Fortsätter du över bron och ner för trappan kommer du in i den lummiga och trolska naturskogen där du kan följa Örbäcken uppströms mot Stora fallet. Intill vägen upp mot Värmullsåsen, vid huvudentrén kommer du sedan till Lugna vattnet där bäcken står helt stilla. Passerar du Görsjövägen kommer du snart in i den del av Örbäcken där naturen helt plötsligt förändras. Luften blir svalare, skogen blir mörkare och tallarna byts ut mot berg. Du är nu framme vid Klippiga bergen. Vid Bäckkroken kommer du till Lilla fallet. Du kan även ta korta lätta promenader runt Manaåsen - det finns tre broar över bäcken före första vägövergången. Här kan du vandra även som rörelsehindrad.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Kommun
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318500
Namn
Mana
Adress
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Kontroll nummer 1
Tillbaka
Mana
Natur
Natursevärdheter
Barn
Gratis
Sport & motion
Vandra