Mariebergs strandängar

Ett unikt naturområde av riksintresse som gjorts lättillgängligt genom spångade leder, fågeltorn och gömslen.
Mariebergs strandängar är ett fågelrikt natur- och strövområde. På strandängarna betar nötkreatur och håller på så sätt strandängarna öppna och skapar en naturlig miljö för våtmarksfågel.

I området finns fågeltorn och gömslen där man kan studera fåglarna på riktigt nära håll. Runt strandängen går en ca 3 km lång promenadstig med informationstavlor som berättar om naturen i området. Från fågeltornet, som har rullstols/barnvagnsramp, har du en fantastisk utsikt över strandängarna och det rika fågellivet. Värmlands Naturum arrangerar naturguidning för skolklasser företag och privatpersoner i våtmarksområdet.

Mariebergs strandängar har årligen c:a 30.000 besökare. Många studerar fågellivet på egen hand, och många kommer i grupper för att få en guidad tur.

Vill du boka en guidad tur, kontakta Värmlands Naturum på telefon 054 - 540 27 60.
INFO
Plats
Arrangör
Naturum Värmland
Mariebergsskogen
651 84 Karlstad
naturumvarmland@karlstad.se
Namn
Mariebergs strandängar
Adress
Kommun: Karlstad
Tillbaka
Mariebergs strandängar
Besök hemsida
Natursevärdheter

Priser

Pris: 0 kr