NKlJ-banan

NKlJ-banan var en totalt 180 km lång järnväg.
NKlJ: Nordmark - Klarälvens järnvägar.

Uddeholmsbolaget hade ursprungligen sin verksamhet utspridd över ett stort geografiskt område, vilket var en källa till problem. Under slutet av 1800-talet bestämde därför Uddeholmsbolaget att bygga två smalspåriga järnvägslinjer. Urspungstanken var därför att järnvägen skulle vara till för godstrafik. Samtidigt anlade ett annat bolag järnväg mellan Filipstad och Nordmark, och man bestämde sig för att samarbeta. Ett separat bolag bildades, NKlJ som skulle sköta driften av järnvägsdriften. Tids nog tog NKlJ över driften av flera järnvägar i Värmland, och trafikerade nu från Skoghall i söder genom Karlstad, Munkfors, Hagfors och till Filipstad. Totalt 180 km lång järnväg. Under en tid användes även rälsen för persontrafik.

Från 50-talet och framåt lades bit för bit ner och på 80-talet började man plocka bort rälsen. Idag återstår bara några få kilometer av banan.

På Hagfors Järnvägsmuseum finns mer information om NKlJ-banan - där finns även gamla lok och vagnar som färdats på NKlJ-banan en gång i tiden. Du kan också åka dressin på räls som återstår från den gamla NKlJ-banan, från museet till Stjärnfors Kvarn.
INFO
Plats
Tillgänglighet
Arrangör
Hagfors Järnvägsmuseum
Uvedsvägen 7
683 33 Hagfors
info@jvmuseet.se
Namn
Hagfors Järnvägsmuseum
Adress
Uvedsvägen
7
683 33 Hagfors
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger strax utanför Hagfors stadskärna, nära industriområdet.
Vägbeskrivning
Skyltat från väg 246 i södra delen av Hagfors. (Infart mitt emot OK bensinstation)
  • Dressin finns för rullstol
Tillbaka
Hagfors
Besök hemsida
Tåg
Dressin
Historia