Norra Ny kyrka, Stöllet

Äldsta kyrkan i Övre Älvdals församling. Kyrkan byggdes i mitten på 1760-talet och är spånklädd och tjärad.
Norra Ny kyrka byggdes åren 1763-64 och ersatte då en medeltida träkyrka.
Under en arkeologisk undersökning 1945 hittades grundmurarna till en om- och tillbyggd medeltida träkyrka vid Kyrkebol. Den nuvarande kyrkan, ca 2 km norr om den gamla kyrkplatsen, uppfördes i liggtimmer på 1760-talet.
Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, tresidigt avslutat korparti, sakristia byggd mitt på långhusets nordsida, vapenhus på motsvarande plats i söder samt torn i väster. Planformen är typisk för hur man byggde träkyrkor under 1600- och 1700-talen.
Sedan 1770-talet har kyrkan varit spånklädd och tjärad. Den befintliga tornspiran kom till vid en restaureringen 1924, men är inspirerad av dess ursprungliga form.
Interiör präglas till viss del av den restaurering kyrkan genomgick på 1920-talet, då bland annat valvets målningar gjordes. Altaruppsatsen och predikstolen är samtida med byggnaden.

Kyrkan har flera äldre föremål däribland dopfunt, S:t Olofsbild, Mariaskåp och altarskåp, samtliga från medeltiden.
INFO
Plats
Arrangör
Övre Älvdals församling
Långav 24
680 60 Sysslebäck
OvreAlvdal@svenskakyrkan.se
056441125
Namn
Norra Ny Kyrka
Adress
Södra Stöllet 10
680 51 Stöllet
Kommun: Torsby
Beskrivning
Kyrka i Stöllet.
Vägbeskrivning
Strax intill riksväg 62 i Stöllet.
Tillbaka
Stöllet
Kyrka