Östra bron

I Karlstad kan du hitta Sveriges längsta stenvalvsbro; den 168 meter långa Östra Bron eller allmänt kallad Gamla Stenbron.

Bron byggdes mellan åren 1761-1811 och består av tolv spann. Den går över Klarälvens östra älvgren och förbinder stadsdelarna Haga och Norrstrand. Den byggdes med stenblock hämtade från Lamberget i Karlstad. Det var byggmästare Anders Jacobsson som ledde arbetet av detta enorma byggnadsverk.

Enligt sägnen så tog Anders Jacobsson sitt liv genom att slänga sig i älven, då han kände tvivel över brons bärkraft. Trots den dramatiska historien är inte detta sanningen, utan Anders Jacobsson dog en högst naturlig död i sitt hem i Segerstad 1804.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Östra bron
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Gamla Stenbron ligger cirka 600 meter nordöst om Stora Torget.
Tillbaka
Östra bron
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer