Stadshotellet

Det gulfärgade Stadshotellet finner du nära Stora Torget, vackert beläget vid Klarälven.
När det byggdes var tanken att erbjuda stadens besökare ett förstklassigt hotell med 45 rum att hyra. Stadshotellet stod färdigt 1871 och hade då två våningar men fick drygt trettio år senare en tredje våning. Under årens lopp har flera om- och tillbyggnader gjorts och delar av huset är kulturminnesmärkt.

På den plats som Stadshotellet står idag fanns en gång Karlstads första kyrka och kyrkogård. Det finns också rester av Karlstads äldsta bebyggelse i detta kvarter. Från Drottning Kristinas tid härstammar Källaren Munken som förr bland annat användes till gravkammare.
INFO
Plats
Arrangör
Elite Stadshotellet
Kungsgatan 22
651 08 Karlstad
info.karlstad@elite.se
Namn
Elite Stadshotellet
Adress
Kungsgatan
22
652 24 Karlstad
Kommun: Karlstad
Beskrivning
Vackert beläget intill Klarälven i centrala Karlstad.
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer