Tingvallagymnasiet

Vid Stora Torgets östra kortsida finner du Tingvallagymnasiet.
Av tre olika förslag beslöt man att bygga gymnasiet i gotisk stil med gult tegel. När skolan invigdes 1870 ansågs den vara en av de bästa i Sverige. 1913 byggdes Tingvallagymnasiet ut med ett herrgårdsliknande annex. Under årens lopp har skolan genomgått en rad renoveringar vilken den senaste var 1998-99.

På Tingvallagymnasiet har det även studerat ett flertal kända värmlänningar. Några av dessa är Gustav Fröding, Tage Erlander, Bosse Parnevik och Håkan Hagegård.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Tingvallagymnasiet
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Belägen på Stora Torgets östra sida.
Tillbaka
Tingvallagymnasiet
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer