Uddeholms Herrgård

Anrik herrgård från 1823.
Uddeholms Herrgård, belägen i Uddeholm intill Rådasjön, började byggas år 1814 och stod klar år 1823. Den nya herrgården, den tredje som är uppförd på platsen, skulle bli en större och mer representativ byggnad. Med sina 17 fönsteraxlar långa fasad blev Uddeholms herrgård den största i sitt slag i Värmland.

Enkelheten i byggnadens exteriör är utmärkande för tidens nyklassiska formspråk. Bortsett från några få ornamentala inslag är arkitekturen sparsmakad, anspråkslös och präglad av axialitet, rena ytor och raka linjer. Byggnaden skulle användas som bostad åt brukspatronen och huvudkontor åt bruksrörelsen, sedermera Uddeholmsbolaget. Herrgården användes som kontor åt bolaget fram till år 1912.

1916-1917 tillkom en större veranda i väster.

Sedan 1952 används herrgården endast för representationsädamål.

I omgivande herrgårdparken ligger en gammal arkivbyggnad , som under 1700-talet användes som brygghus. Även Norra Rådas gamla sockenkyrka från 1634, som flyttades på 1700-talet till Uddeholm för att användas som magasin återfinns. Sedan 1960 är kyrkan åter i Svenska kyrkans ägo och används idag som kapell.

Uddeholms Herrgård finns representerad på en målning i centralhallen på Stockholms centralstation.

Herrgården är inte öppen för besökare, men parken kan besökas på egen hand året runt.
INFO
Plats
Arrangör
Uddeholm AB
683 30 Hagfors
info@uddeholm.com
Namn
Uddeholms Herrgård
Adress
683 40 Uddeholm
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Uddeholm
Besök hemsida
Historia