Historik

NKlJ-banan i modern tappning

Idén om en asfalterad cykelled har sin början i ett lokalt utvecklingsprojekt i den gamla industriorten Deje år 1999. När såväl industrin som järnväg lagts ner kände invånarna att något behövde göras och idén om en asfalterad cykelled tog fart. Tanken var att den skulle användas som en säker transportsträcka för barn, miljövänlig pendling, tävlingar, öka turismen och förbättra folkhälsan. Idén blev godkänd av lokala politiker i Forshaga kommun och arbetet med sträckan Deje-Forshaga kunde påbörjas 2000. 

I menyn till vänster kan du läsa mer om NKlJ-banans historia samt få en kortfattad översikt av tillkomsten av Klarälvsbanan.