Klarälvsbanan

Klarälvsbanan var en järnvägslinje som byggdes i slutet av 1800-talet. Det var en 180 kilometer lång, smalspårig järnvägslinje, som gick från Skoghall i söder genom Karlstad, Munkfors, Hagfors och till Filipstad. Dåvarande Uddeholmsbolaget var huvudägare och de döpte järnvägslinjen till NKlJ-banan, Nordmark - Klarälvens Järnvägar.

90 kilometer asfalterad banvall
Klarälvsbanan är en gammal banvall som asfalterats och är bilfri. På Klarälvsbanan reser du från ett öppet jordbrukslanskap i söder till den mörka och vänliga skogen i norr. Från Karlstad finns också en 10 kilometer lång anslutning, till Mörudden på Hammarö, som går på befintliga gång- och cykelvägar samt genom bostadsområden.

Älven i närheten
Som ständig följeslagare har du Klarälven som med sitt glittrande vatten aldrig är långt borta. Klarälvsbanan lämpar sig för cykel, vandring, rullskidor och inlines.

Banan blir till led från Uddeholm till Sysslebäck
I den djupa skogen runt Uddeholm tar den asfalterade Klarälvsbanan slut och Klarälvsleden tar vid. Klarälvsleden är en 120 kilometer lång cykel- och vandringsled genom vildmark, på asfalt- och skogsvägar, Uddeholm/Hagfors till Sysslebäck.

Naturguiden
En guide till naturen, är en hundra sidor tjock bok (limmad) som finns att köpa på alla turistbyråer längs Klarälven. Den innehåller detaljerade upplysningar om varje naturobjekt samt vackra bilder, kartor och välbehövlig information om närområdet och Klarälvsbanan. Du kan även läsa den här i komprimerad form.

Parkering
Karlstad - vid Kroppkärrssjön mittemot starten av banan:
Kroppkärrsbadet ligger utefter Sjöängsgatan, 4 kilometer öster om Karlstad centrum vid västra delen av Kroppkärrssjön. Närmaste bostadsområde är södra Kroppkärr och närmaste större tillfartsväg är Hammaröleden, väg 236. Det går cykel- och gångväg förbi badet och stadsbussen har en hållplats här. Det finns en stor parkering vid badet som är avgiftsfri och det är tillåtet att stå i max sju dygn.

Uddeholm - vid Klarälvsbanans start/mål:
Här finns en parkering som är avgiftsfri. Här ligger även en busshållplats för Värmlandstrafiks linjebussar på riksväg 246.

Buss 
Nyhet!
Ta med dig cykeln på bussen sommaren 2021, 14 juni-15 augusti.
Läs mer på Värmlandstrafiks webbsida.

GPS-kordinater

Start/mål Uddeholm Lat 60,025252 Long 13,616807

Start/mål Karlstad Lat 60,025343 Long 13,616714

Start/mål Hammarö Lat 59,312805 Long 13,498324

Nej